ΦΕΚ 478/Δ/14.08.2020

  • 17 Αυγούστου 2020

Απόφ. 107145

Έγκριση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δ.Ε. Χαιρώνειας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας.(1)

Επιστροφή