ΦΕΚ 475/Δ/14.08.2020

  • 17 Αυγούστου 2020

Απόφ. Π.Δ. 20-7-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Σπετσών (Ν. Αττικής), στο Ο.Τ. 129 με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή