ΦΕΚ 477/Δ/14.08.2020

  • 19 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ

Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών (ΣΠΠ) σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο (χώρος εκκλησίας) στο Ο.Τ./Κ.Φ. 1159Θ και σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους (οδοί) της περιοχής «Αναθεώρησης Ζαρουχλεΐκων» του ΣΠΠ, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Κανταρέλη Δημητρίου και Κανταρέλη Αμαλίας.(2)

Επιστροφή