ΦΕΚ 3445/Β/18.08.2020

  • 19 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΠΥΑΤΠ/ΤΑΑΑΑ/399962/32077/24948/2755/673

Απευθείας αγορά ακινήτου με αριθμό οικοπέδου 35 (ΟΤ 4), για αρχαιολογικούς σκοπούς, στη θέση «Τούμπα Κοτζιά» στον οικισμό Μεσημέρι, ΤΚ Μεσημερίου, ΔΕ Επανομής, Δήμου Θερμαϊκού, ΠΕ Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.(2)

Επιστροφή