ΦΕΚ 3164/Β/18.08.2017

  • 12 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 178962

Έγκριση της 230/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζακύνθου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ζακύνθου.(3)

Επιστροφή