ΦΕΚ 486/Δ/20.08.2020

  • 20 Αυγούστου 2020

Απόφ. Δ19/οικ.2170/ Φ.ΕΥ.ΤΡ.ΚΥ.

Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Δόξης στα πλαίσια της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης» Αναδόχου Σύμπραξης των μελετητικών γραφείων: 1. «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 2. ΚΑΚΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 3. ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Ενάριθμο Έργο 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 (πρώην ΣΑΜ 076). (1)

Επιστροφή