ΦΕΚ 490/Δ/21.08.2020

  • 21 Αυγούστου 2020

Απόφ. Δ19/οικ.2171/Φ.ΕΥ.ΤΡ.ΚΥ.

Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Ορτανσίας, στα πλαίσια της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Διευ θέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης» Αναδόχου Σύμπραξης των μελετητικών γραφείων: 1. "ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"΄ 2. ΚΑΚΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 3. ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Ενάριθμο Έργο 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 (πρώην ΣΑΜ 076 ) . (1)

Επιστροφή