ΦΕΚ 485/Δ/20.08.2020

  • 21 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852

Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού.(1)

Επιστροφή