ΦΕΚ 484/Δ/20.08.2020

  • 21 Αυγούστου 2020

Απόφ. 121031

Εν μέρει ανάκληση απόφασης αναδάσωσης για έκταση 11.942,82 τ.μ., λόγω: α) μη υπαγωγής αυτής στις διατάξεις και τους περιορισμούς της δα- σικής νομοθεσίας και β) μη ακριβούς εντοπισμού, στη θέση «Σερντάρι», Τοπικής Κοινότητας Αυλώνας, Δημοτικής Ενότητας Αυλώνας, του Δήμου Τριφυλίας, Νομού Μεσσηνίας.(1)

Επιστροφή