ΦΕΚ 3148/Β/30.08.2017

  • 12 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 195098

Έγκριση της αριθμ. 219/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας που αφορά μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.(2)

Επιστροφή