ΦΕΚ 493/Δ/24.08.2020

  • 24 Αυγούστου 2020

Απόφ. Π.Δ. 20-7-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Φαρσάλων (Ν. Λάρισας) στο Ο.Τ. 130Γ, με τον καθορισμό της χρήσης «Κοινωνική Πρόνοια τοπικής κλίμακας». (1)

Επιστροφή