ΦΕΚ 3499/Β/24.08.2020

  • 24 Αυγούστου 2020

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./3352/Α325

Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους ανεμοστρόβιλους της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 και 4ης Νοεμβρίου 2019, σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (1)

Επιστροφή