ΦΕΚ 3486/Β/24.08.2020

  • 24 Αυγούστου 2020

Απόφ. 106/18

Τήρηση από τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο των ηλεκτρονικών αρχείων των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου που έχουν αντικαταστήσει τα βιβλία Μεταγραφών -Υποθηκών- Κατασχέσεων-Διεκδικήσεων και τα αντίστοιχα Αλφαβητικά Ευρετήρια -Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 61/16/10.04.2019 απόφασης (Β΄1390).(5)

Επιστροφή