ΦΕΚ 497/Δ/25.08.2020

  • 25 Αυγούστου 2020

Απόφ. 116350

Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού, που είχε οριστικοποιηθεί με την υπ’ αρ. 14008/132512/4.9.2018 (Δ΄ 383) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και καθορισμός για πρώτη φορά της οριογραμμής παραλίας, στη θέση «Βουβό», Τ.Κ Αργυρού, Δ.Ε Δυστίων, του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.(1)

Επιστροφή