ΦΕΚ 496/Δ/25.08.2020

  • 25 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/311408/35514/2616/858

Χαρακτηρισμός, ως νεώτερου μνημείου του κτιρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Ματθαίου Ματθαίου και Χριστίνας Ματθαίου, που βρίσκεται επί της οδού Ερεχθείου 53, στον Δήμο Αθηναίων.(1)

Επιστροφή