ΦΕΚ 507/Δ/28.08.2020

  • 28 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/78051/3424

Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές νήσων Μυκόνου και Θήρας (Ν. Κυκλάδων).(1)

Επιστροφή