ΦΕΚ 162/Α/28.08.2020

  • 28 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 69

Συγχώνευση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως με το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Καβάλας. (2)

Επιστροφή