ΦΕΚ 3608/Β/29.08.2020

  • 29 Αυγούστου 2020

Απόφ. 110771/Α2

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων σχολικών αιθουσών ελαφριάς κατασκευής με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους εντός των γηπέδων όπου υφίστανται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) (1)

Επιστροφή