ΦΕΚ 3541/Β/27.08.2020

  • 29 Αυγούστου 2020

Απόφ. 4274

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού Ημαθίας.(2)

Επιστροφή