ΦΕΚ 506/Δ/27.08.2020

  • 31 Αυγούστου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/74290/3202

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Χαλκιδικής 74, στο Ο.Τ.62, στην περιοχή του Βοτανικού (περιοχή 63),του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.(1)

Επιστροφή