ΦΕΚ 556/Δ/10.09.2020

  • 11 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 39310

Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), εντός των ορίων του συνεκτικού τμήματος του οικισμού «Μενετές» Δήμου Καρπάθου, νήσου Καρπάθου Ν. Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή