ΦΕΚ 548/Δ/09.09.2020

  • 11 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 63223/6125

Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση ‘’Ο.Τ. 234’’ του Δήμου Σπετσών της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.(3)

Επιστροφή