ΦΕΚ 3212/Β/01.09.2017

  • 13 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 157586/4246

Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρ-θρου 21 του ν. 4369/2016 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.(7)

Επιστροφή