ΦΕΚ 580/Δ/18.09.2020

  • 18 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. Π.Δ. 27-08-20

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του ομώνυμου Δήμου (Ν. Βοιωτίας) στα Ο.Τ. 124 και 125, με άρση απαλλοτρίωσης, και καθορισμός χρήσης γης, όρων και περιορισμών δόμησης.(1)

Επιστροφή