ΦΕΚ 579/Δ/18.09.2020

  • 18 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 191084

Χαρακτηρισμός τελικού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων οικισμού Αργυρούπολης Δ.Δ. Λαπαίων του Δήμου Ρεθύμνης.(2)

Επιστροφή