ΦΕΚ 573/Δ/17.09.2020

  • 18 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 103850

Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση (11.000,00 τ.μ.) στην Τ.Κ. Πετρανών της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1512/1985 (Α΄4) για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4061/2012 (Α΄66).(1)

Επιστροφή