ΦΕΚ 4364/Β/05.10.2020

  • 05 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) ως ισχύει.(1)

Επιστροφή