ΦΕΚ 3627/Β/31.08.2020

  • 01 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 3113

Εξάμηνη παράταση της προθεσμίας του χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Παλιανής Δήμου Ηρακλείου, ήτοι έως 03/03/2021.(2)

Επιστροφή