ΦΕΚ 4080/Β/23.09.2020

  • 24 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 23

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/29.5.2020 απόφασης Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί συγκρότησης επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τον ν. 4512/2018.(2)

Επιστροφή