ΦΕΚ 189/Α/02.10.2020

  • 03 Οκτωβρίου 2020

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4729

Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Υδάτων της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας.(1)

Επιστροφή