ΦΕΚ 3868/Β/10.09.2020

  • 11 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 2

Έγκριση του από 9 Σεπτεμβρίου 2020 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (Αsset Development Plan, ADP) της Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.(2)

Επιστροφή