ΦΕΚ 3915/Β/14.09.2020

  • 14 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123197/3407

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 170376/ 13-01-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εγκατάσταση και διαδρομή του Ελληνικού Τμήματος του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης (TAP) στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», ως προς την αποτύπωση της ακριβούς θέσης τοποθέτησης του αγωγού, σύμφωνα με τα σχέδια «ως κατασκευάσθη», καθώς και τη σύσταση δουλείας για την τοποθέτηση καλωδίου οπτικών ινών.(1)

Επιστροφή