ΦΕΚ 591/Δ/22.09.2020

  • 22 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/75145/3231

Αναστολή έκδοσης εγκρίσεων δόμησης και αδειών δόμησης στην περιοχή Καλυμπάκι ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Δυτικής Αττικής (Νομός Αττικής).(1)

Επιστροφή