ΦΕΚ 4118/Β/24.09.2020

  • 24 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. 40834

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α΄ 162) για την ολοκλήρωση εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για την περιοχή της Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(9)

Επιστροφή