ΦΕΚ 3171/Β/24.08.2017

  • 13 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 9556/115431

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Φαρκαδόνας.(1)

Επιστροφή