ΦΕΚ 611/Δ/28.09.2020

  • 28 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. Π.Δ. 10-09-20

Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακών τμημάτων των οικισμών Αλέξανδρος και Κολυβάτα του Δήμου Λευκάδας του Νομού Λευκάδας και καθορισμός χρήσεων γης, ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο παραδοσιακό τμήμα και στην υπόλοιπη εντός των καθορισμένων ορίων περιοχή των οικισμών αυτών.(1)

Επιστροφή