ΦΕΚ 4142/Β/28.09.2020

  • 28 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/90519/1086

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 για την ολοκλήρωση εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) για τις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Α΄ 162).(1)

Επιστροφή