ΦΕΚ 3694/Β/16.09.2020

  • 16 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. ΔΦ 15/12674

Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.(1)

Επιστροφή