ΦΕΚ 145/Α/29.07.2020

  • 29 Ιουλίου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4711

Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή