ΦΕΚ 163/Α/28.08.2020

  • 28 Αυγούστου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4716

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την οριοθέτηση των αντίστοιχων Θαλασσίων Ζωνών τους. (1)

Επιστροφή