ΦΕΚ 3168/Β/22.08.2017

  • 13 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 118799

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πάργας Νομού Πρέβεζας.(1)

Επιστροφή