ΦΕΚ 181/Α/18.09.2020

  • 18 Σεπτεμβρίου 2020

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4726

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις. (1)

Επιστροφή