ΦΕΚ 158/Α/18.08.2020

  • 18 Αυγούστου 2020

Απόφ. Πράξη 35 της 17.8.2020

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας.(1)

Επιστροφή