ΦΕΚ 159/Α/21.08.2020

  • 21 Αυγούστου 2020

Απόφ. Π.Δ. 66

Αναγνώριση του αυτοτελούς οικισμού «Λουτροχώριον, το» του Δήμου Σκύδρας ως Κοινότητας.(3)

Επιστροφή