ΦΕΚ 3151/Β/30.07.2020

  • 31 Ιουλίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815

Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών.(1)

Επιστροφή