ΦΕΚ 3150/Β/30.07.2020

  • 31 Ιουλίου 2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976

Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας, με βάση την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101) και ισχύει.(1)

Επιστροφή