ΦΕΚ 3168/Β/22.08.2017

  • 13 Σεπτεμβρίου 2017

Απόφ. 118794

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας.(2)

Επιστροφή