ΦΕΚ 157/Α/10.08.2020

  • 11 Αυγούστου 2020

Απόφ. Π.Ν.Π.

Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.(1)

Επιστροφή