ΦΕΚ 433/Δ/28.07.2020

  • 29 Ιουλίου 2020

Απόφ. 44974/2030

Κήρυξη και επανακήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης λόγω πυρκαγιάς, συνολικού εμβαδού 15.205,79 τ.μ., στη θέση «Πλακωτό Μαγούλας» περιφέρειας Δήμου Ελευσίνας Ν. Αττικής.(2)

Επιστροφή