ΦΕΚ 3128/Β/28.07.2020

  • 29 Ιουλίου 2020

Απόφ. 77495 ΕΞ 2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΠ 0000869 ΕΞ 2017/ΧΠ 923/1-6-2017 (Β΄ 1983) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».(1)

Επιστροφή